سبد خرید

  1. ظرف اصلی را برداشته و در داخل دستگاه قرار دهید.
  2. با فشردن دگمه ON دستگاه را روشن کنید.
  3. اگر وزن نشان داده شده صفر نبود با فشردن دگمه Tare به مدت 5 ثانیه آن را صفر کنید.
  4. ظرف را برداشته و مقداری آب که بیشتر از 60 سی سی باشد را داخل آن بریزید و با احتیاط در داخل دستگاه قرار دهید.
  5. چگالی نشان داده شده برای آب باید برابر 0.997 گرم بر سانتی متر مکعب باشد.
  6. اگر عدد نشان داده شده بیشتر و یا کمتر از عد بالا باشد با استفاده از نرم افزار اندروید و یا ویندوز عددی متناسب را در قسمت Clb وارد کنید و دگمه SAVE SHIFT CALIBRATION را بزنید. این کار را چندین با انجام دهید تا عدد 0.997 را روی نمایشگر ببینبد.
  7. با فشردن دگمه Reset به مدت 3 ثانیه دستگاه را خاموش کنید.