سبد خرید
PrestaShop

حسن محمدی

ویدئوی زیر روش اندازه گیری چگالی آب را نشان می دهد:

             

  1. ابتدا ظرف را داخل دستگاه گذاشته و آن را روشن کنید.
  2. اگر وزن صفر نبود با نگه داشتن دگمه Tare آن را صفر کنید.

هنوز محصولی موجود نیست

گوش به زنگ باشید! محصولات بیشتر با اضافه شدن در اینجا نشان داده می شوند.